Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 6.45-18.15

LAISVOS VIETOS

VAIKAMS

Šiuo metu laisvų vietų nėra.

 

DARBUOTOJAMS

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis (adresas Volungės g. 28, LT-63182 Alytus) skelbia atranką laisvai maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto pareigybei užimti.

 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis: 0,75 etato.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų);
  2. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūrą ir vaikų maitinimo organizavimą ugdymo įstaigoje žinojimas;
  3. gebėjimas dirbti „Microsoft Office“ programiniais paketais ir „Internet Explorer“ kompiuterine programa.

Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
    2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. gyvenimo aprašymą (laisva forma).

 

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai Volungės g. 28, Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriui, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu vildm@viltis.alytus.lm.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami šiuo adresu: Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis, Volungės g. 28, LT-63182 Alytus. Telefonas pasiteirauti (8-315) 75 580.