Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

admin

EDUKACINĖ IŠVYKA Į JONO BASANAVIČIAUS GIMTINĘ

Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniai rugsėjo 27 d. dalyvavo edukacinėje programoje „Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta“, kuri vyko Jono Basanavičiaus gimtinėje, Ožkabalių kaime, Vilkaviškio rajone. Mokiniai aplankė sodybą su tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais, kurioje eksponuojami to meto baldai, interjero detalės, tekstilės gaminiai. Čia augo tautinio sąjūdžio veikėjas, gydytojas, visuomenininkas dr. Jonas Basanavičius (1851–1927). Dviejų dalių klėtyje su prieklėčiu mokiniai apžiūrėjo namų apyvokos reikmenis, įrankius, klojimo šalinėje – javų kūlimo ir vėtymo mechanizmus, žemės dirbimo padargus. Kitoje klojimo dalyje erdvioje scenoje mokiniai galėjo atskleisti savo aktorinius gebėjimus.

Plačiau

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

Nedrąsūs pirmokų žingsniai, vienoje rankoje laikant margaspalves rudenines gėles, o kitoje vis dar spaudžiant tėvelių ranką, plačios mokinių šypsenos veiduose po kelių mėnesių vasaros atostogų susitikus draugus, šiek tiek susirūpinę, bet laimingi mokytojų veidai – tai akimirkos iš “Vilties” mokyklos – darželio jau 23 – osios mokslo metų pradžios šventės.

Mokinius, jų tėvus ir mokytojus su švente pasveikino 3 spec. klasės mokytoja Rima Bagdanavičienė, linkėdama ir toliau būti kantriems, draugiškiems, kūrybingiems bei įgyvendinti numatytus tikslus. Šventę nuotaikingai pradėjo 3 klasės mokinukai Emilija, Viktoras ir Klaudijus su dainele apie rudenį.

Mokyklos direktorė Irmina Pajarskienė, tarusi sveikinimo žodį visiems šventės dalyviams, pristatė būsimus pirmokų mokytojus Virginiją Čemerkienę ir Darių Morazą, bei įteikė mažiesiems naujokėliams pirmokų pasus.  

Šventės dalyviai klausėsi mokinių atliekamų dainelių, dalinosi vasaros įspūdžiais, vieni kitiems linkėjo sėkmingų, kūrybingų mokslo metų. Pabaigoje visi mokiniai dovanų gavo simbolinį obuoliuką su užrašytu linkėjimu.

PASIGROŽĖKIME!

„Vilties“ mokyklos-darželio kieme sužydėjo nuostabaus grožio rožių krūmai. Pasidžiaukime ir pasigrožėkime visi drauge.

GEDULO IR VILTIES DIENA

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis minėjo birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną. Mokytojai su mokiniais papuošė įstaigos aplinką pačių sukurtais angeliukais.

SPORTO ŠVENTĖ – MAŽOSIOS OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS

Šių metų gegužės 30-ą dieną „Vilties“ mokyklos-darželio specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniai šventė netradicinę dieną mokykloje. Ji buvo skirta aktyviam judėjimui ir sveikatingumui.

Sporto šventėje dalyvavo 6 komandos: „Boružiukai“ – raudonoji spalva, „Kamuoliukai“ – oranžinė spalva, „Lašeliai“ – mėlyna spalva, „Žalgiris“ – žalia spalva, „Spindulėliai“ – geltona spalva ir „Baltukai“ – balta spalva. Taip pat kiekviena komanda turėjo savo talismaną, kaip ir tikrosiose Olimpinėse žaidynėse.

Šventės organizatoriai pasistengė, kad sportinės užduotys būtų kuo įdomesnės ir atitiktų specialiųjų poreikių mokinių fizinį pajėgumą. Čia reikėjo parodyti kojų miklumą ir rankos taiklumą, kūno lankstumą ir bendrą orientaciją, ištvermę ir jėgą. Emocijos veržėsi pro kraštus – visi norėjo užduotis atlikti kuo tiksliau.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai nudžiugino visus savo muzikiniu pasirodymu. Jie atliko du šokius. Dalyviai irgi prisijungė prie šokančiųjų ir visi drauge linksmai šoko.

Šventės pabaigoje mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Radmila Krividienė visų komandų dalyviams įteikė medalius ir komandai padėką už aktyvų dalyvavimą šventėje.

PRIVALOMAS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešerių metų vaikai privalės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes. Privalomą priešmokyklinį ugdymą įteisino Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisas (2 straipsnio 21 dalis). Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus.

PRIEŠMOKYKLINIS. ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

Informacija mokiniams ir jų tėvams: vyksta priėmimas į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-16 sprendimu nustatytas mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas laikas – nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., esant laisvų vietų mokiniai toliau priimami visus mokslo metus.

Pagal priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų).

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas kalbėjo, kad po birželio 1 d. bendrojo ugdymo mokyklų pateikti mokinių sąrašai bus tikrinami siekiant, kad tas pats mokinys nebūtų įrašytas į kelių mokyklų sąrašus. Apie laisvas vietas klasėse mokyklos skelbia informaciją mokyklos interneto svetainėse, skelbimų lentose.

Tarybos 2016-03-16 sprendimu taip pat nustatyti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkiai pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2016–2017 m. m. Pagal priimtą sprendimą priešmokyklinio ugdymo grupėse turi būti ne mažiau kaip 20 mokinių, pirmosiose klasėse – 22, penktosiose, devintosiose (pirmosiose gimnazijų), trečiosiose gimnazijų klasėse – 25 mokiniai.

Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija

„TYLOS KARALIAI IR KARALIENĖS“

Balandžio 27 – ąją „Vilties“ mokyklos-darželio specialiųjų klasių mokiniai tapo „Tylos karaliais ir karalienėmis“. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ilona Vabolienė ir mokyklos-darželio socialinė pedagogė Laura Kimavičiūtė specialiųjų klasių mokiniams organizavo akciją „Tylos stebuklinga versmė“. Šios akcijos tikslas – ugdyti vaikų supratimą apie triukšmą, pabrėžiant didesnį jų pažeidžiamumą dėl neigiamo triukšmo poveikio jų aplinkoje, ugdyti atsakomybę dėl pačių vaikų keliamo triukšmo jiems augant ir vėliau esant suaugusiais.

Akcijos metu mokiniams buvo prisegtas tylos simbolis ir taip jie tapo „Tylos karaliais ir karalienėmis“. Naujieji karaliai ir karalienės stengėsi palaikyti kuo didesnę ramybę savo „valdose“ – klasėse – sakydami   „ŠŠŠ…Aš noriu tylos“. Visi drauge klasėse žaidėme „Sugedusio telefono linija“ žaidimą, kurio metu mokiniams reikėjo stengtis elgtis kuo tyliau, kad išgirstų draugo tariamą žodį. „Telefono linija“ „Vilties“ mokykloje-darželyje tikrai nebuvo sugedusi. Mokiniai suprato tylos svarbą jų supančioje  aplinkoje.

AKCIJA „ DARBELIS LIETUVAI“

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis kvietė visus Alytaus miesto lopšelius-darželius ir mokyklą-darželį prisijungti prie akcijos „Darbelis Lietuvai“. Šios akcijos tikslas – stiprinti vaikų motyvaciją, aplinkos švarinimo darbą pateikiant kaip patrauklų ir kūrybinį užsiėmimą.

Lopšelių-darželių ir mokyklos-darželio bendruomenės nariai turėjo laisvai pasirinktoje aplinkoje sukurti erdvinį darbelį Lietuvai iš pasirinktų antrinių žaliavų (spalvotų kamštelių). Džiaugiamės sulaukę labai išradingų ir spalvotų darbelių. Šiuo metu Mūsų įstaigoje vyksta paroda „Darbelis Lietuvai“.

Dėkojame visiems dalyviams, kurie atsiuntė savo darbelius Lietuvai.

PAMINĖTA PASAULINĖ AUTIZMO DIENA

Balandžio 4-ąją Alytaus „Vilties" mokykloje-darželyje paminėta Pasaulinė autizmo diena. Renginio akcentu tapo mėlyna spalva, simbolizuojanti visapusišką visuomenės supratimą ir visų – vaikų, tėvelių, artimųjų, specialistų – susijusių su autizmu, vienybę.

Renginio pradžioje susirinkusiuosius pasveikino Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Valė Gibienė. Mokyklos-darželio pedagogai pasidalijo autistų vaikučių ugdymo patirtimi ir kasdienės praktikos pavyzdžiais. Tėveliai dėkojo jiems už atsidavimą darbui bei vaikučių tobulėjimą. Vykstant tėvelių diskusijai vaikai gamino didelį Atvelykio atviruką, užrašė ant lapelių savo svajones, kurias vėliau visi kartu paleido į dangų su mėlynos spalvos balionais.