Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

MISIJA: ŠVARI VASARA

 

Alytaus Vilties“ mokyklos-darželio bendruomenė šią vasarą praleis prasmingai, nes priėmė visą vasarą truksiantį iššūkį „MISIJA: ŠVARI VASARA“. Bendruomenės nariai mokysis pastebėti savo aplinkoje atsirandančius aplinkosauginius pažeidimus bei juos sutvarkyti. Iššūkio tikslas – nepamiršti pasiimti tuščio maišelio einant pasivaikščioti, o gal net ir suplanuoti aplinkos tvarkymo savaitgalį su šeima leidžiant laiką gamtoje, rinkti „pamestas“ šiukšles, jas išrūšiuoti ir išmesti į rūšiavimo konteinerius.

VILTIES AITVARAI

 

„Vilties“ mokyklos-darželio ugdytiniai ir pedagogai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“ ir paminėjo Gedulo ir vilties dieną.

„Aitvaras“ kaip simbolis, žmonių sąmonėje turi teigiamą prasmę – jis, kaip ir žmonių svajonės, yra laisvas ir plazdenantis ore. Žmonės, kurie buvo ištremti, neteko visko: Tėvynės, namų, artimųjų, laisvės ir galimybės rinktis. Tačiau svajones, viltį galėjo turėti, neišsiduodant ir tvirtai saugant savo širdyje.

Mūsų įstaigoje ši savaitė – Aitvarų savaitė. Mokytojai kartu su ugdytiniais gamino įvairiaspalvius VILTIES AITVARUS, kuriuos penktadienį leido, kaip laisvės ir svajonių simbolį.

Ši prasminga akcija – mūsų dovana Alytaus miestui jo artėjančio gimtadienio proga.

 

VAIKAI – TYRINĖTOJAI

Sakoma, kad aplinka – trečiasis pedagogas, skatinanti stebėti, žavėtis, žaisti, kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, o vaikai – iš prigimties tyrinėtojai, aktyviai ieškantys informacijos apie juos supančią aplinką. Šią savaitę grupių pedagogai kviečia vaikus sėti įvairias sėklytes, vyresnius – kurti sėklų kolekcijas, žymėti, rašyti dygimo dienoraščius.

Tikslas – skatinti vaikus mylėti gamtą, ugdyti vaikų ekologinę sampratą, sudaryti sąlygas vaikams dalyvauti augalo augimo procese, skatinti  vaikus įgytą patirtį, emocijas perteikti meninėmis priemonėmis, į veiklą įtraukti ugdytinių tėvelius.

 

 

 

AKCIJA „VIENYBĖ TEŽYDI“

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ organizuoja gražią palaikymo akciją, kuria kviečia papuošti savo namų langą gėle.

Jungiamės prie šios labai gražios akcijos – „Vienybė težydi“. Dabar, kai bunda gamta, skleidžiasi pirmieji žiedai… ne visi juos galime matyti būdami namuose, todėl sakome AČIŪ visiems, kurie dirba, kad gyvenimas nesustotų ir gėlės žydėtų mums visiems. AČIŪ♥

 

UGDYMAS NUOTOLINIU BŪDU

Informuojame, kad nors šalyje ir paskelbtas karantinas, mes toliau vykdome savo veiklą nuotoliniu būdu. Nuo 2020 m. kovo 30 d. „Vilties“ mokyklos-darželio ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir pradinio individualizuoto ugdymo pedagogai, kiti įstaigoje dirbantys specialistai (logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, ergoterapeutas, kineziterapeutas) pradeda organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Mokykla-darželis nuotoliniam ugdymui pasirinko naudoti nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bendravimą bei bendradarbiavimą nuotolinio ugdymo proceso metu:

  • Elektroninis dienynas TAMO;
  • Elektroninis paštas;
  • Facebook grupės;
  • Zoom nuotolinio mokymosi aplinka;
  • Padlet nuotolinio mokymosi aplinka;
  • Mokyklos-darželio svetainė;
  • Mokyklos-darželio Facebook paskyra.

Mokyklos-darželio pedagogai kuria, rašo planus, ieško įdomių idėjų veiklai ir siųs jums visą medžiagą į sukurtus uždaras Facebook grupes, el. paštu, TAMO, Padlet mokymosi aplinkos pagalba, o tiems kurie neturi kompiuterio su interneto ryšiu bus paruoštos popierinės užduotys. 

Labai prašome viso personalo vardu glaudaus bendradarbiavimo ir supratimo, kad tik taip galime tęsti ugdymosi procesą.

Jei turite klausimų ar pastabų, galite kreiptis:

bendruoju elektroniniu paštu vildm@viltis.alytus.lm.lt arba telefonu 8 315 75580.

 

Dėmesio!

 

 

❗️Nuo kovo 13 d. koronavirusas pakoreguos alytiškių gyvenimą. Šiandien vykusiame Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje nuspręsta nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d.:
❗️stabdyti ugdymo procesą ir uždaryti visus Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius, mokyklas, neformaliojo švietimo įstaigas, kolegiją. Daugiau informacijos: https://bit.ly/2U0WpDL
❗️Uždrausti visus patalpose vykstančius kultūros, sporto ir kitus renginius bei kultūros įstaigų lankymą.
❗️Rekomenduoti naktiniams ir sporto klubams, barams nutraukti veiklą.
❗️Nuo kovo 13 d. Alytaus miesto savivaldybė alytiškius aptarnaus nuotoliniu būdu – el. būdu https://bit.ly/3cUrJwE ir telefonu https://bit.ly/2TYn4RP. Esant būtinybei, į savivaldybės administraciją atvykę alytiškiai bus aptarnaujami tik savivaldybės priimamajame – į administracijos specialistų kabinetus gyventojai nebus įleidžiami.
❗️Ekstremalių situacijų komisija dar kartą prašo alytiškių, nelankyti Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje gydomų ligonių ir vykdyti griežtas saviizoliacijos sąlygas grįžus iš karštųjų taškų užsienyje.

Rūpinkimės savo ir savo artimųjų sveikata!

SVEIKINAME SU KOVO 11-ĄJA!

Lai skamba dainos Lietuvoj,
Čia mano žemė, čia mano rojus.
Laimingas aš šaly gimtoj – tik Lietuvoj…

GRAŽIAUSI ŽODŽIAI LIETUVAI

Nupiešiu saulę lapo vidury,
Aplink vaivorykštę visom spalvom dažysiu,
O apačioj, tarp žemės ir dangaus,
Nupiešiu savo Lietuvą mažytę…

Visą rytmetį, vaikai kartu su pedagogais, kūrė bendrą projektą skirdami gražiausius žodžius Gimtinei, Tėvynei, Lietuvai.