Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Išorinio vertinimo išvados

 

ALYTAUS ,,VILTIES‘‘ MOKYKLOS-DARŽELIO IŠORINIO VERTINIMO VEIKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

  

Vizito laikas – 2012 m. sausio 30 d.– vasario 2 d.

Vizito tikslas – mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas.

Vadovaujančioji vertintoja – Daiva Liumparienė

 

Stiprieji veiklos aspektai

1. Klasių mikroklimatas palankus mokinių saugumo ir globos poreikių tenkinimui (1.1.6.).

2. Kuriama jauki ir svetinga ugdymosi aplinka (1.3.3., 1.1.5.).

3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis daro teigiamą įtaką mokinių ugdymui 1.4.2.).

4. Mokiniams sudarytos galimybės dalyvauti įvairioje neformaliojo ugdymo veikloje (2.1.5.).

5. Dauguma pamokų organizuojamos, atsižvelgiant į klasės kontekstą ir kuriant darbingą

klimatą (2.2.2., 2.2.3.).

6. Mokiniams teikiama veiksminga individuali pagalba (2.5.2.).

7. Mokiniai dalyvauja meninėje veikloje ir projektuose (3.2.2.).

8. Mokykloje veikia aiški rūpinimosi mokiniais sistema (4.1.1.).

9. Beveik visi mokyklos darbuotojai turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją (5.1.2).

10. Gerai tvarkomi ir naudojami mokyklos materialiniai ištekliai (5.5.2).

 

Tobulintini veiklos aspektai

1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų naudojimas (5.2.2.).

2. Bendradarbiavimas planuojant ir tobulinant mokyklos veiklą (5.1.2.).

3. Mokinių motyvaciją skatinančių ir palaikančių ugdymo formų įvairovė (2.3.1, 2.4.1.).

4. Vertinimo formų pasirinkimas specialiosiose klasėse (2.3.4.).

5. Profesionali psichologinė pagalba (4.2.2.).