Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Vaikų priėmimo į darželį sąlygos

  • vaikas priimamas į mokyklą-darželį tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, leidžiantį lankyti įstaigą;
  • į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu;
  • švietimo santykiai tarp priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvų ir ugdytojų įforminami rašytine sutartimi;
  • specialųjį ugdymą tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimu skiria įstaigos vaiko gerovės komisija ir Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;
  • ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus;
  • vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki rugsėjo 1d., jei yra laisvų vietų – ištisus metus.

 

PRAŠYMO FORMA IKIMOKYKLINIAM UGDYMUI

PRAŠYMO FORMA PRIEŠMOKYKLINIAM UGDYMUI

Visą informaciją apie priėmimą į darželį rasite https://ugdaualytiski.alytus.lt/