Menu Close

1,2% Parama

Mieli ugdytinių tėveliai, darbuotojai, 

Nuoširdžiai dėkojame, kad skiriate 1,2 proc. GPM paramą mokyklai-darželiui. Gautos lėšos panaudojamos mokyklos-darželio edukacinių aplinkų modernizavimui, mokymo(si) priemonių atnaujinimui, įstaigos aplinkos tobulinimui ir gražinimui.

Būsime Jums dėkingi, jeigu skirsite 1,2 procentus GPM paramą ir šiais metais.

Jums nutarus dalį savo pajamų mokesčio skirti mokyklai-darželiui, reikia užpildyti specialų FR0512 formos prašymą. Tai padaryti galite naudodamiesi internetine bankininkyste:

  • Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  • Atidarykite ir užpildykite formą FR0512.

Mokyklos duomenys:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191055146

Paramos gavėjo pavadinimas – Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

Buveinės adresas – Volungės g. 28, LT–63182, Alytus

Atsiskaitomos sąskaitos numeris – LT477181200002130566

Skip to content