Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

INFORMACIJA BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR PIRMOKŲ TĖVELIAMS!

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinio amžiaus vaikai ir pirmokai gaus nemokamą maitinimą, t.y. nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Todėl tėveliams būtina kreiptis į Socialinės paramos skyrių, prieš tai reikia užsiregistruoti pas specialistus, ir jau vietoje tvarkytis dokumentus (užpildyti prašymą). Jeigu pageidaus ir paramos mokinio reikmenims įsigyti, turi jau pateikti 3 paskutinių mėnesių pajamas t. y., už 04, 05, 06 ir pajamos vienam šeimos nariui turi nesiekti 187,50 Eur per mėnesį.

KAMUOLIO DIENA

„Vilties“ mokykloje-darželyje vyko Kamuolio diena. Vaikai jau visą savaitę žaidė skirtingus žaidimus su kamuoliu, o šiandien linksmai pramogavo kieme. Diena buvo kupina džiaugsmo, juoko, sportinio azarto, šokių ir geros nuotaikos!

MISIJA: ŠVARI VASARA

 

Alytaus Vilties“ mokyklos-darželio bendruomenė šią vasarą praleis prasmingai, nes priėmė visą vasarą truksiantį iššūkį „MISIJA: ŠVARI VASARA“. Bendruomenės nariai mokysis pastebėti savo aplinkoje atsirandančius aplinkosauginius pažeidimus bei juos sutvarkyti. Iššūkio tikslas – nepamiršti pasiimti tuščio maišelio einant pasivaikščioti, o gal net ir suplanuoti aplinkos tvarkymo savaitgalį su šeima leidžiant laiką gamtoje, rinkti „pamestas“ šiukšles, jas išrūšiuoti ir išmesti į rūšiavimo konteinerius.

VILTIES AITVARAI

 

„Vilties“ mokyklos-darželio ugdytiniai ir pedagogai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“ ir paminėjo Gedulo ir vilties dieną.

„Aitvaras“ kaip simbolis, žmonių sąmonėje turi teigiamą prasmę – jis, kaip ir žmonių svajonės, yra laisvas ir plazdenantis ore. Žmonės, kurie buvo ištremti, neteko visko: Tėvynės, namų, artimųjų, laisvės ir galimybės rinktis. Tačiau svajones, viltį galėjo turėti, neišsiduodant ir tvirtai saugant savo širdyje.

Mūsų įstaigoje ši savaitė – Aitvarų savaitė. Mokytojai kartu su ugdytiniais gamino įvairiaspalvius VILTIES AITVARUS, kuriuos penktadienį leido, kaip laisvės ir svajonių simbolį.

Ši prasminga akcija – mūsų dovana Alytaus miestui jo artėjančio gimtadienio proga.

 

VAIKAI – TYRINĖTOJAI

Sakoma, kad aplinka – trečiasis pedagogas, skatinanti stebėti, žavėtis, žaisti, kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, o vaikai – iš prigimties tyrinėtojai, aktyviai ieškantys informacijos apie juos supančią aplinką. Šią savaitę grupių pedagogai kviečia vaikus sėti įvairias sėklytes, vyresnius – kurti sėklų kolekcijas, žymėti, rašyti dygimo dienoraščius.

Tikslas – skatinti vaikus mylėti gamtą, ugdyti vaikų ekologinę sampratą, sudaryti sąlygas vaikams dalyvauti augalo augimo procese, skatinti  vaikus įgytą patirtį, emocijas perteikti meninėmis priemonėmis, į veiklą įtraukti ugdytinių tėvelius.

 

 

 

AKCIJA „VIENYBĖ TEŽYDI“

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ organizuoja gražią palaikymo akciją, kuria kviečia papuošti savo namų langą gėle.

Jungiamės prie šios labai gražios akcijos – „Vienybė težydi“. Dabar, kai bunda gamta, skleidžiasi pirmieji žiedai… ne visi juos galime matyti būdami namuose, todėl sakome AČIŪ visiems, kurie dirba, kad gyvenimas nesustotų ir gėlės žydėtų mums visiems. AČIŪ♥

 

UGDYMAS NUOTOLINIU BŪDU

Informuojame, kad nors šalyje ir paskelbtas karantinas, mes toliau vykdome savo veiklą nuotoliniu būdu. Nuo 2020 m. kovo 30 d. „Vilties“ mokyklos-darželio ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir pradinio individualizuoto ugdymo pedagogai, kiti įstaigoje dirbantys specialistai (logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, ergoterapeutas, kineziterapeutas) pradeda organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Mokykla-darželis nuotoliniam ugdymui pasirinko naudoti nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bendravimą bei bendradarbiavimą nuotolinio ugdymo proceso metu:

  • Elektroninis dienynas TAMO;
  • Elektroninis paštas;
  • Facebook grupės;
  • Zoom nuotolinio mokymosi aplinka;
  • Padlet nuotolinio mokymosi aplinka;
  • Mokyklos-darželio svetainė;
  • Mokyklos-darželio Facebook paskyra.

Mokyklos-darželio pedagogai kuria, rašo planus, ieško įdomių idėjų veiklai ir siųs jums visą medžiagą į sukurtus uždaras Facebook grupes, el. paštu, TAMO, Padlet mokymosi aplinkos pagalba, o tiems kurie neturi kompiuterio su interneto ryšiu bus paruoštos popierinės užduotys. 

Labai prašome viso personalo vardu glaudaus bendradarbiavimo ir supratimo, kad tik taip galime tęsti ugdymosi procesą.

Jei turite klausimų ar pastabų, galite kreiptis:

bendruoju elektroniniu paštu vildm@viltis.alytus.lm.lt arba telefonu 8 315 75580.

 

1 2 3 15