Menu Close

APIE MUS

VIZIJA – drąsi ir atsakinga, šiuolaikiška, bendradarbiaujanti, kūrybiška, puoselėjanti tradicijas bendruomenė, kurianti tvarų ir darnų pasaulį.

MISIJA – užtikrinti ugdymą patrauklioje, edukacinėje, kūrybinėje aplinkoje, saugoti vaiko sveikatą, formuoti šeimos ir vaiko vertybines nuostatas, skatinti bendruomeniškumą, puoselėti tautos kultūrą.

MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS PRIORITETAI

  1. Tautiškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas.
  2. Kiekvieno mokinio sėkmė ir pažanga.
  3. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas
  4. Sveikata ir fizinis aktyvumas.

TRUMPA ISTORIJA

Vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaiga (22 lopšelis-darželis) įkurta 1986 m. gruodžio 15 d. Įstaigos vadovė – Irmina Pajarskienė.

1993 m. įstaigoje atidarytos 2 specialiosios klasės vaikams, turintiems intelekto ir fizinių judėjimo sutrikimų. 1994-1995 m. atidarytos dar 2 spec. klasės. Remiantis 1995-02-22 Nr.53-V Alytaus miesto valdybos potvarkiu, įstaiga pavadinta Alytaus miesto „Vilties” pradine darželiu-mokykla. 1996-06-27 Alytaus miesto tarybos sprendimu įstaiga pavadinta „Vilties” darželiu-mokykla. Tais pačiais metais įstaigoje atidaryta ikimokyklinio amžiaus sutrikusio intelekto vaikų grupė.

2012 m. gegužės 31 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-128 įstaiga pavadinta „Vilties” mokykla-darželiu.

Alytaus „Vilties” mokykloje-darželyje ugdomi ne tik įprastos raidos vaikai. Tai vienintelė ugdymo įstaiga, kur teikiamas specialusis pradinis išsilavinimas bei visapusiška pagalba 1- 4 klasių mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Mokykloje-darželyje ugdomi ir ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys raidos bei kompleksinius sutrikimus.

Įstaigoje dirba kvalifikuoti pedagogai, mokiniams pagalbą teikia specialusis pedagogas, logopedai, socialinis pedagogas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, masažuotojas, mokytojo padėjėjai.

„Vilties” mokykla-darželis atvira nuolatinei kaitai ir tobulėjimui, bendravimui ir bendradarbiavimui.

Skip to content