Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Įstaigos darbuotojai

Su įstaigoje dirbančiais darbuotojais galima susisiekti telefonu (8 315) 75 580.

MOKYKLOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.      

Rima Bagdanavičienė

Specialiosios klasės mokytoja

Specialiojo pedagogo metodininko

2.      

Virginija Čemerkienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

3.      

Martuka Teišerskienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

4.      

Darius Moraza

Lavinamosios klasės mokytojas

Vyresniojo specialiojo pedagogo

5.      

Jurgita Milnerienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

6.      

Laima Stankauskienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo pradinių klasių mokytojo

7.      

Rasa Naruševičienė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytojo metodininko

8.      

Gintarė Darafėjienė

Tikybos mokytoja

Tikybos mokytojo

9.      

Ona Gudaitytė

Teatro mokytoja

 

Dramos režisieriaus bei etikos mokytojo

10.   

Ona Stučkienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Vyresniojo pradinių klasių mokytojo

11.   

Ieva Sadauskaitė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

12.   

Justina Tamulynienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Socialinio pedagogo

13.   

Kristina Krukonienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Mokytojo

14.   

Julė Buškevičienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Matematikos mokytojo

15.   

Robertas Paliutis

Sporto būrelio mokytojas (neformalus ugdymas)

Mokytojo

 

DARŽELYJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.        

Jadvyga Simanauskienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

2.        

Daiva Blaškevičiūtė

Priešmokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

3.        

Justina Mankevičiūtė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

4.        

Asta Sniževičienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

 

5.        

Laimutė Karvelytė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

6.        

Liudmila Masionienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

7.        

Zita Buinickaitė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

8.        

Angelė Plutulevičiūtė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

9.        

Irena Petrikonytė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

10.     

Daiva Rutkauskienė

Specialiosios ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

11.     

Nijolė Mikalonienė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

12.     

Jurgita Minikauskienė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

 ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.      

Gitana Skromovienė

Mokyklos logopedė

Vyresniojo logopedo

2.      

Danguolė Lekavičienė

Darželio logopedė

Vyresniojo logopedo

3.      

Laura Klimavičiūtė

Socialinė pedagogė

Vyresniojo socialinio pedagogo

4.      

Simona Martinaitienė

Psichologo asistentė

 

5.      

Kamilė Lekavičiūtė

Ergoterapeutė

 

6.      

Rūta Pačėsaitė

Ergoterapeutė

 

7.      

Edita Pocinienė

Kineziterapeutė

 

8.      

Angelė Bardzilauskienė

Masažuotoja

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYKLOS LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARŽELIO LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ERGOTERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MASAŽUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  

1.

Rasa Babavičienė

Raštinės vedėja

el.p. vildm@viltis.alytus.lm.lt

tel. (8 315) 75 560

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO RAŠTINĖS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

 

Urtė Margevičiūtė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

 

Daiva Vaitkevičienė

Mokytojo padėjėja

 

Aldona Rinkevičienė

Mokytojo padėjėja

 

Rūta Krikščiūnienė

Mokytojo padėjėja

 

Edita Kiliuvienė

Mokytojo padėjėja

 

Vaida Statkevičienė

Mokytojo padėjėja

 

Vilma Laucaitienė

Mokytojo padėjėja

 

Ramvyta Pultarackienė

Mokytojo padėjėja

 

Salvinija Matulevičienė

Mokytojo padėjėja

 

Aleksandras Pšigockis

Mokytojo padėjėjas

 

Renė Minsevičienė

Auklėtojos padėjėja

 

Vida Balionienė

Auklėtojos padėjėja

 

Alina Miliauskienė

Auklėtojos padėjėja

 

Andželika Adomaitienė

Auklėtojos padėjėja

 

Asta Sinkevičiūtė

Auklėtojos padėjėja

 

Irena Pigagienė

Auklėtojos padėjėja

 

Violeta Balionienė

Auklėtojos padėjėja

 

Birutė Dirsienė

Auklėtojos padėjėja

 

Stasė Balčiūnienė

Auklėtojos padėjėja

 

Sandra Miniauskienė

Auklėtojos padėjėja

 

Lina Kudarauskienė

Auklėtojos padėjėja

 

Lina Gaudinskienė

Auklėtojos padėjėja

 

Daiva Petrauskienė

Virėja

 

Jurgita Rizgelienė

Virėja

 

Ilona Biesevičienė

Virėja

 

Julė Jonynienė

Valytoja

 

Algis Zubrickas

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

 

Algirdas Žukauskas

Kiemsargis

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VALYTOJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ĮRENGINIŲ APTARNAVIMO IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)