Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Įstaigos darbuotojai

Su įstaigoje dirbančiais darbuotojais galima susisiekti telefonu (8 315) 75 580.

 

MOKYKLOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Rima Bagdanavičienė

Specialiosios klasės mokytoja

Specialiojo pedagogo metodininko

2.

Virginija Čemerkienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

3.

Martuka Teišerskienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

4.

Darius Moraza

Lavinamosios klasės mokytojas

Vyresniojo specialiojo pedagogo

5.

Jurgita Milnerienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

6.

Kristina Ažalskaitė-Rudienė

Specialiosios klasės mokytoja

Mokytojo

7.

Justina Mankevičiūtė

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Rusų kalbos mokytojo

8.

Rasa Urbanavičienė

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

9.

Eglė Totorienė

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Vyresniojo priešmokyklinio ugdymo pedagogo

10.

Justina Tamulynienė

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Socialinio pedagogo

11.

Asta Sniževičienė

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

 

12.

Rasa Naruševičienė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytojo metodininko

13.

Gintarė Šimoniūtytė

Tikybos mokytoja

Tikybos mokytojo

 

DARŽELYJE DIRBANTYS MOKYTOJAI 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Nijolė Karčiauskienė

Ikimokyklinės grupės auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

2.

Irena Petrikonytė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

3.

Daiva Rutkauskienė

Specialiosios ikimokyklinės grupės auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

4.

Jadvyga Simanauskienė

Ikimokyklinės grupės auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

5.

Daiva Blaškevičiūtė

Ikimokyklinės grupės auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

6.

Danutė Skirkevičienė

Ikimokyklinės grupės auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

7.

Laimutė Karvelytė

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

8.

Liudmila Masionienė

Ikimokyklinės grupės auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

9.

Zita Buinickaitė

Ikimokyklinės grupės auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

10.

Angelė Plutulevičiūtė

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

11.

Laima Stankauskienė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės auklėtoja

Vyresniojo pradinių klasių mokytojo

12.

Nijolė Mikalonienė

Specialiosios ikimokyklinės grupės auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

 Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Gitana Skromovienė Mokyklos logopedė Vyresniojo logopedo
2. Danguolė Lekavičienė Darželio logopedė Vyresniojo logopedo
3. Laura Klimavičiūtė Socialinė pedagogė Vyresniojo socialinio pedagogo
4. Tomas Gurskis Kineziterapeutas  
5. Jolanta Vitkevičienė Kineziterapeutė  
6. Angelė Bardzilauskienė Masažuotoja  
7. Brigita Sinkevičiūtė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė  
8. Kamilė Lekavičiūtė Ergoterapeutė  

 

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  

1.

Rasa Babavičienė Raštinės vedėja

el.p. vildm@viltis.alytus.lm.lt

tel. (8 315) 75 560

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Angelė Valūnienė

Mokytojo padėjėja

2.

Edita Kiliuvienė

Mokytojo padėjėja

3.

Daiva Vaitkevičienė

Mokytojo padėjėja

4.

Rūta Krikščiūnienė

Mokytojo padėjėja

5.

Aldona Rinkevičienė

Mokytojo padėjėja

6.

Liucija Jakštonienė

Mokytojo padėjėja

7.

Ramvyta Pultarackienė

Mokytojo padėjėja

8.

Aleksandras Pšigockis

Mokytojo padėjėjas

9.

Birutė Kaminskienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Renė Minsevičienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Vida Balionienė

Auklėtojos padėjėja

12.

Alina Miliauskienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Andželika Adomaitienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Asta Sinkevičiūtė

Auklėtojos padėjėja

15.

Irena Pigagienė

Auklėtojos padėjėja

16.

Violeta Balionienė

Auklėtojos padėjėja

17.

Birutė Dirsienė

Auklėtojos padėjėja

18.

Stasė Balčiūnienė

Auklėtojos padėjėja

19.

Aida Siaurukienė

Auklėtojos padėjėja

20.

Lina Kudarauskienė

Auklėtojo padėjėja

21.

Stanislava Karčiauskienė

Virėja

22.

Jurgita Rizgelienė

Virėja

23.

Regina Babarskienė

Virėja

24.

Janina Krikščiūnienė

Budėtoja, mokytojo padėjėja

25.

Julė Jonynienė

Valytoja

26.

Algis Zubrickas

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

27.

Algirdas Žukauskas

Kiemsargis, pagalbinis darbininkas