Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Įstaigos darbuotojai

Su įstaigoje dirbančiais darbuotojais galima susisiekti telefonu (8 315) 75 580.

 

 MOKYKLOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Rima Bagdanavičienė

Specialiosios klasės mokytoja

Specialiojo pedagogo metodininko

2.

Virginija Čemerkienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

3.

Martuka Teišerskienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

4.

Darius Moraza

Lavinamosios klasės mokytojas

Vyresniojo specialiojo pedagogo

5.

Jurgita Milnerienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

6.

Kristina Ažalskaitė-Rudienė

Specialiosios klasės mokytoja

Mokytojo

7.

Dovilė Raudonienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Mokytojo

8.

Eglė Totorienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Vyresniojo priešmokyklinio ugdymo pedagogo

9.

Justina Tamulynienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Socialinio pedagogo

10.

Asta Sniževičienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 

11.

Kristina Krukonienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Mokytojo

13.

Rasa Naruševičienė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytojo metodininko

14.

Gintarė Šimoniūtytė

Tikybos mokytoja

Tikybos mokytojo

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

DARŽELYJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Jadvyga Simanauskienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

2.

Daiva Blaškevičiūtė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

3.

Justina Mankevičiūtė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Mokytojo

4.

Danutė Skirkevičienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

5.

Laimutė Karvelytė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

6.

Liudmila Masionienė

Priešmokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

 7.

Zita Buinickaitė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

 8.

Angelė Plutulevičiūtė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

9.

Irena Petrikonytė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

10.

Daiva Rutkauskienė

Specialiosios ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

 11.

Laima Stankauskienė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

Vyresniojo pradinių klasių mokytojo

12.

Nijolė Mikalonienė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

 
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

 

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Gitana Skromovienė

Mokyklos logopedė

Vyresniojo logopedo

2.

Danguolė Lekavičienė

Darželio logopedė

Vyresniojo logopedo

3.

Jurgita Milnerienė

Specialioji pedagogė

Specialiojo pedagogo

4.

Laura Klimavičiūtė

Socialinė pedagogė

Vyresniojo socialinio pedagogo

5.

Simona Martinaitienė

Psichologo asistentė

 

6.

Kamilė Lekavičiūtė

Ergoterapeutė

 

7.

Jolanta Vitkevičienė

Kineziterapeutė

 

8.

Angelė Bardzilauskienė

Masažuotoja

 

9.

Brigita Sinkevičiūtė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

 
 
 
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYKLOS LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARŽELIO LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ERGOTERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MASAŽUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

 

 

 

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  

1.

Rasa Babavičienė Raštinės vedėja

el.p. vildm@viltis.alytus.lm.lt

tel. (8 315) 75 560

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO RAŠTINĖS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

 

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Angelė Valūnienė

Mokytojo padėjėja

2.

Edita Kiliuvienė

Mokytojo padėjėja

3.

Daiva Vaitkevičienė

Mokytojo padėjėja

4.

Rūta Krikščiūnienė

Mokytojo padėjėja

5.

Aldona Rinkevičienė

Mokytojo padėjėja

6.

Vilma Laucaitienė

Mokytojo padėjėja

7.

Ramvyta Pultarackienė

Mokytojo padėjėja

8.

Kristina Rutkauskienė

Mokytojo padėjėja

9.

Aleksandras Pšigockis

Mokytojo padėjėjas

10.

Renė Minsevičienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Vida Balionienė

Auklėtojos padėjėja

12.

Alina Miliauskienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Andželika Adomaitienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Asta Sinkevičiūtė

Auklėtojos padėjėja

15.

Irena Pigagienė

Auklėtojos padėjėja

16.

Violeta Balionienė

Auklėtojos padėjėja

17.

Birutė Dirsienė

Auklėtojos padėjėja

18.

Stasė Balčiūnienė

Auklėtojos padėjėja

19.

Sandra Miniauskienė

Auklėtojos padėjėja

20.

Lina Kudarauskienė

Auklėtojos padėjėja

21.

Lina Gaudinskienė

Auklėtojos padėjėja

22.

Daiva Petrauskienė

Virėja

23.

Jurgita Rizgelienė

Virėja

24.

Regina Babarskienė

Virėja

25.

Janina Krikščiūnienė

Budėtoja, mokytojo padėjėja

26.

Julė Jonynienė

Valytoja, budėtoja

27.

Algis Zubrickas

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

28.

Algirdas Žukauskas

Kiemsargis

 
 
 
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VALYTOJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ĮRENGINIŲ APTARNAVIMO IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)