Menu Close

Įstaigos darbuotojai

Su įstaigoje dirbančiais darbuotojais galima susisiekti telefonu +370 315 75 580.

MOKYKLOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.          

Virginija Čemerkienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

2.          

Martuka Teišerskienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

3.          

Darius Moraza

Lavinamosios klasės mokytojas

Specialiojo pedagogo metodininko

4.          

Jurgita Milnerienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

5.          

Julė Buškevičienė

Specialiosios klasės mokytoja

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Vyresniojo matematikos mokytojo

6.          

Onutė Stučkienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Vyresniojo pradinių klasių mokytojo

7.          

Rasa Naruševičienė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytojo metodininko

8.          

Gintarė Darafėjienė

Tikybos mokytoja

Vyresniojo tikybos mokytojo

9.          

Justina Tamulynienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Pedagogo

10.      

Nijolė Karčiauskienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

11.      

Evelina Jurkevičienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Neformaliojo ugdymo mokytoja (sporto būrelis)

Mokytojo

DARŽELYJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.       

Laimutė Karvelytė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

2.       

Daiva Blaškevičiūtė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

3.       

Justina Mankevičiūtė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

4.       

Asta Sniževičienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Pedagogo

5.       

Liudmila Masionienė

Priešmokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

6.       

Zita Buinickaitė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

7.       

Angelė Plutulevičiūtė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

8.       

Nijolė Mikalonienė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

9.       

Irena Naruševičienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

10.   

Jurgita Minikauskienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Mokosi

11.   

Justina Riškuvienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Mokosi

12.   

Irena Petrikonytė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

13.   

Daiva Rutkauskienė

Specialiosios ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

14.   

Robertas Paliutis

Fizinio ugdymo mokytojas

Mokytojo

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Gitana Skromovienė

Mokyklos logopedė

Vyresniojo logopedo

2.

Danguolė Lekavičienė

Darželio logopedė

Vyresniojo logopedo

3.

Radmila Krividienė

Specialioji pedagogė

Vyresniojo specialiojo pedagogo

4.

Jurgita Milnerienė

Specialioji pedagogė

Vyresniojo specialiojo pedagogo

6.

Martuka Teišerskienė

Specialioji pedagogė

Vyresniojo specialiojo pedagogo

7.

Laura Klimavičiūtė

Socialinė pedagogė

Vyresniojo socialinio pedagogo

8.

Jovita Želnienė

Ergoterapeutė

 

9.

Edita Pocinienė

Kineziterapeutė

 

10.

Angelė Bardzilauskienė

Masažuotoja

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYKLOS LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARŽELIO LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ERGOTERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MASAŽUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rasa Babavičienė

Raštinės vedėja

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO RAŠTINĖS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.          

Vida Naruševičienė

Maitinimo organizavimo specialistė

2.          

Daiva Vaitkevičienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

3.          

Aldona Rinkevičienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

4.          

Rūta Krikščiūnienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

5.          

Edita Kiliuvienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

6.          

Violeta Balionienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

7.          

Vaida Statkevičienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

8.          

Aleksandras Pšigockis

Mokytojo padėjėjas (SUP)

9.          

Vilma Laucaitienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

10.      

Ramvyta Pultarackienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

11.      

Salvinija Matulevičienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

12.      

Reda Surdokienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

13.      

Jolanta Blažonienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

14.      

Aurelija Balnanosienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

15.      

Renė Minsevičienė

Mokytojo padėjėja

16.      

Andželika Adomaitienė

Mokytojo padėjėja

17.      

Asta Sinkevičiūtė

Mokytojo padėjėja

18.      

Birutė Dirsienė

Mokytojo padėjėja

19.      

Stasė Balčiūnienė

Mokytojo padėjėja

20.      

Rasa Šimkevičienė

Mokytojo padėjėja

21.      

Vygailė Stankevičiūtė

Mokytojo padėjėja

22.      

Vida Balionienė

Mokytojo padėjėja

23.      

Alina Miliauskienė

Mokytojo padėjėja

24.      

Sandra Miniauskienė

Mokytojo padėjėja

25.      

Lina Kudarauskienė

Mokytojo padėjėja

26.      

Violeta Armanavičienė

Mokytojo padėjėja

27.      

Daiva Petrauskienė

Virėja

28.      

Jurgita Rizgelienė

Virėja

29.      

Ilona Biesevičienė

Virėja

30.      

Julė Jonynienė

Valytoja, budėtoja

31.      

Gintaras Dainauskas

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

32.      

Laima Navicikienė

Kiemsargė

Skip to content