Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Įstaigos darbuotojai

Su įstaigoje dirbančiais darbuotojais galima susisiekti telefonu (8 315) 75 580.

 

 MOKYKLOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Rima Bagdanavičienė

Specialiosios klasės mokytoja

Specialiojo pedagogo metodininko

2.

Virginija Čemerkienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

3.

Martuka Teišerskienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

4.

Darius Moraza

Lavinamosios klasės mokytojas

Vyresniojo specialiojo pedagogo

5.

Jurgita Milnerienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyresniojo specialiojo pedagogo

6.

Kristina Ažalskaitė-Rudienė

Specialiosios klasės mokytoja

Mokytojo

7.

Jogailė Armanavičienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Mokytojo

8.

Ieva Sadauskaitė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

9.

Justina Tamulynienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Socialinio pedagogo

10.

Kristina Krukonienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Mokytojo

11.

Julė Buškevičienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Matematikos mokytojo

12.

Rasa Naruševičienė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytojo metodininko

13.

Gintarė Šimoniūtytė

Tikybos mokytoja

Tikybos mokytojo

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

DARŽELYJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Jadvyga Simanauskienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

2.

Daiva Blaškevičiūtė

Priešmokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

3.

Justina Mankevičiūtė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

4.

Asta Sniževičienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

 

5.

Laimutė Karvelytė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

6.

Liudmila Masionienė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

7.

Zita Buinickaitė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

8.

Angelė Plutulevičiūtė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

9.

Irena Petrikonytė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

10.

Daiva Rutkauskienė

Specialiosios ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

11.

Laima Stankauskienė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

Vyresniojo pradinių klasių mokytojo

12.

Nijolė Mikalonienė

Specialiosios ikimokyklinės

grupės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Gitana Skromovienė

Mokyklos logopedė

Vyresniojo logopedo

2.

Danguolė Lekavičienė

Darželio logopedė

Vyresniojo logopedo

3.

Jurgita Milnerienė

Specialioji pedagogė

Specialiojo pedagogo

4.

Laura Klimavičiūtė

Socialinė pedagogė

Vyresniojo socialinio pedagogo

5.

Simona Martinaitienė

Psichologo asistentė

 

6.

Kamilė Lekavičiūtė

Ergoterapeutė

 

7.

Jolanta Vitkevičienė

Kineziterapeutė

 

8.

Angelė Bardzilauskienė

Masažuotoja

 

9.

Brigita Sinkevičiūtė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYKLOS LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARŽELIO LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ERGOTERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MASAŽUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  

1.

Rasa Babavičienė

Raštinės vedėja

el.p. vildm@viltis.alytus.lm.lt

tel. (8 315) 75 560

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO RAŠTINĖS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daiva Vaitkevičienė

Mokytojo padėjėja

2.

Aldona Rinkevičienė

Mokytojo padėjėja

3.

Rūta Krikščiūnienė

Mokytojo padėjėja

4.

Edita Kiliuvienė

Mokytojo padėjėja

5.

Angelė Valūnienė

Mokytojo padėjėja

6.

Vaida Statkevičienė

Mokytojo padėjėja

7.

Vilma Laucaitienė

Mokytojo padėjėja

8.

Ramvyta Pultarackienė

Mokytojo padėjėja

9.

Salvinija Matulevičienė

Mokytojo padėjėja

10.

Janina Krikščiūnienė

Mokytojo padėjėja

11.

Aleksandras Pšigockis

Mokytojo padėjėjas

12.

Renė Minsevičienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Vida Balionienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Alina Miliauskienė

Auklėtojos padėjėja

15.

Andželika Adomaitienė

Auklėtojos padėjėja

16.

Asta Sinkevičiūtė

Auklėtojos padėjėja

17.

Irena Pigagienė

Auklėtojos padėjėja

18.

Violeta Balionienė

Auklėtojos padėjėja

19.

Birutė Dirsienė

Auklėtojos padėjėja

20.

Stasė Balčiūnienė

Auklėtojos padėjėja

21.

Sandra Miniauskienė

Auklėtojos padėjėja

22.

Lina Kudarauskienė

Auklėtojos padėjėja

23.

Lina Gaudinskienė

Auklėtojos padėjėja

24.

Daiva Petrauskienė

Virėja

25.

Jurgita Rizgelienė

Virėja

26.

Ilona Biesevičienė

Virėja

27.

Julė Jonynienė

Valytoja

28.

Algis Zubrickas

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

29.

Algirdas Žukauskas

Kiemsargis

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VALYTOJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ĮRENGINIŲ APTARNAVIMO IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti MS Word formatu)