Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Savivalda

MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBA

 

Mokyklos-darželio taryba– aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems mokyklos-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 

Mokyklos-darželio taryba:

 • Martuka Teišerskienė, lavinamosios klasės mokytoja, tarybos pirmininkė;
 • Jurgita Rėklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, narė;
 • Jurgita Milnerienė, specialiosios klasės mokytoja, narė;
 • Laimutė Karvelytė, ikimokyklinės grupės mokytoja, narė;
 • Daiva Vaitkevičienė, mokytojo padėjėja, narė;
 • Stasė Balčiūnienė, auklėtojo padėjėja, narė;
 • Jurgita Navickienė, tėvų atstovė;
 • Edita Klimavičiūtė, tėvų atstovė;
 • Justina Tamulynienė, tėvų atstovė.

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro mokyklos-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

 

 

METODINĖS GRUPĖS

„Vilties“ mokykloje-darželyje veikia mokytojų ir auklėtojų metodinės grupės. Mokytojų metodinę grupę sudaro visi įstaigoje dirbantys mokytojai ir pailgintos darbo dienos grupės auklėtojai. Auklėtojų metodinę grupę sudaro darželio auklėtojai.

 • Darius Moraza, lavinamosios klasės mokytojas, mokytojų metodinės grupės pirmininkas;
 • Laimutė Karvelytė, ikimokyklinės grupės auklėtoja, auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

 

DARBO TARYBA

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo tarybos pirmininkas – Darius Moraza, lavinamosios klasės mokytojas.

Darbo tarybos nariai :

 • Irena Petrikonytė, specialiosios ikimokyklinės grupės mokytoja;
 • Laura Klimavičiūtė, socialinė pedagogė.

 

PROFESINĖ SĄJUNGA 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos

(LMPS) grupės pirmininkė(as) – ZITA BUINICKAITĖ;

Tel. Nr. (8-315) 75580