Menu Close

Savivalda

MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBA

Mokyklos-darželio taryba– aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems mokyklos-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Mokyklos-darželio taryba:

 • Martuka Teišerskienė, lavinamosios klasės mokytoja, tarybos pirmininkė;
 • Jurgita Rėklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, narė;
 • Jurgita Milnerienė, specialiosios klasės mokytoja, narė;
 • Laimutė Karvelytė, ikimokyklinės grupės mokytoja, narė;
 • Daiva Vaitkevičienė, mokytojo padėjėja, narė;
 • Stasė Balčiūnienė, auklėtojo padėjėja, narė;
 • Edita Klimavičiūtė, tėvų atstovė;
 • Rugilė Degėsienė, tėvų atstovė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro mokyklos-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

 

METODINĖS GRUPĖS

„Vilties“ mokykloje-darželyje veikia mokytojų ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės. Mokytojų metodinę grupę sudaro visi įstaigoje dirbantys mokytojai ir pailgintos darbo dienos grupės auklėtojai. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinę grupę sudaro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

 • Darius Moraza, lavinamosios klasės mokytojas, mokytojų metodinės grupės pirmininkas;
 • Justina Mankevičiūtė, ikimokyklinės grupės mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

 

DARBO TARYBA

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo tarybos pirmininkė – Jurgita Milnerienė, specialiosios klasės mokytoja.

Darbo tarybos nariai :

 • Nijolė Mikalonienė, specialiosios ikimokyklinės grupės mokytoja;
 • Aleksandras Pšigockis, mokytojo padėjėjas (SUP).

 

PROFESINĖ SĄJUNGA 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos

(LMPS) grupės pirmininkė(as) – ZITA BUINICKAITĖ;

Tel. Nr. +370 315 75580

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content