Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Savivalda

MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBA

 

Mokyklos-darželio taryba– aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems mokyklos-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 

Mokyklos-darželio taryba:

 • Martuka Teišerskienė, lavinamosios klasės mokytoja, tarybos pirmininkė;
 • Jurgita Rėklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, narė;
 • Jurgita Milnerienė, specialiosios klasės mokytoja, narė;
 • Laimutė Karvelytė, ikimokyklinės grupės mokytoja, narė;
 • Daiva Vaitkevičienė, mokytojo padėjėja, narė;
 • Stasė Balčiūnienė, auklėtojo padėjėja, narė;
 • Jurgita Navickienė, tėvų atstovė;
 • Edita Klimavičiūtė, tėvų atstovė;
 • Justina Tamulynienė, tėvų atstovė.

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro mokyklos-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

 

 

METODINĖS GRUPĖS

„Vilties“ mokykloje-darželyje veikia mokytojų ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės. Mokytojų metodinę grupę sudaro visi įstaigoje dirbantys mokytojai ir pailgintos darbo dienos grupės auklėtojai. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinę grupę sudaro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

 • Darius Moraza, lavinamosios klasės mokytojas, mokytojų metodinės grupės pirmininkas;
 • Laimutė Karvelytė, ikimokyklinės grupės mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

 

 

DARBO TARYBA

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo tarybos pirmininkas – Darius Moraza, lavinamosios klasės mokytojas.

Darbo tarybos nariai :

 • Irena Petrikonytė, specialiosios ikimokyklinės grupės mokytoja;
 • Laura Klimavičiūtė, socialinė pedagogė.

 

PROFESINĖ SĄJUNGA 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos

(LMPS) grupės pirmininkė(as) – ZITA BUINICKAITĖ;

Tel. Nr. (8-315) 75580