Menu Close

Teisės aktai

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ir švietimo ugdymą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys  mokyklos veiklą:

Su kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje www.smm.lt

 

 

 

 

 

Skip to content