Menu Close

Programų vykdymas

Alytaus „Vilties“ mokykloje-darželyje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesas organizuojamas pagal patvirtintas programas:

  • Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa;

  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;

  • Tarptautinė programa „Zipio draugai“;

  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS:

„Vilties“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programaskirta vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6) metų. Programoje išskiriamos penkios kompetencijų grupės: sveikatos saugojimo, komunikavimo, socialinė, pažinimo ir meninė.

Ugdymo turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi bei įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: dalyvaujant pedagogo organizuotoje veikloje, šventėse, jam tvarkantis, valgant, einant į lauką, ruošiantis ilsėtis, bendraujant su pedagogu ar grupės vaikais, žaidžiant ir kita.

TIKSLAS – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS:

Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų (išimtinais atvejais – dvejų) trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 5 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

TIKSLAS– laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“:

Programos „Zipio draugai“ tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa vykdoma priešmokyklinėje grupėje.

Skip to content