Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Veiklos kokybės įsivertinimas

DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Gitana Surdokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės pirmininkė;

Irena Petrikonytė, specialiosios grupės auklėtoja, narė;

Laimutė Karvelytė, priešmokyklinės grupės auklėtoja, narė.

 

 

PLAČIOJO VIDAUS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

Etosas-3.3

Vaiko ugdymas ir ugdymasis-3.4

Vaiko ugdymo(si) pasiekimai-3.4

Parama ir pagalba vaikui, šeimai-3.5

Ištekliai-3.2

 

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Radmila Krividienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės pirmininkė;

Rima Bagdanavičienė, specialiosios klasės mokytoja, narė;

Laura Klimavičiūtė, socialinė pedagogė, narė;

Jurgita Milnerienė, specialiosios klasės mokytoja, narė.

 

 

PLAČIOJO VIDAUS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

Mokyklos kultūra-3.1

Ugdymas ir mokymasis-3.1

Pasiekimai-3.1

Pagalba mokiniui -3.0

Mokyklos strateginis valdymas-2.8

 

 

TĖVŲ, APIE MOKYKLOS VEIKLĄ, APKLAUSOS REZULTATAI

parsisiųsti .PDF formatu