Menu Close

Mokyklos vadovai

DIREKTORĖ Renata Mockevičienė

Tel. numeris +370 315 75 580

El. paštas: viltdir@viltis.alytus.lm.lt

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORĖS RENATOS MOCKEVIČIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS DARŽELIO DIREKTORĖS RENATOS MOCKEVIČIENĖS GYVENIMO APRAŠYMAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS DARŽELIO DIREKTORĖS RENATOS MOCKEVIČIENĖS DARBO GRAFIKAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI Radmila Krividienė

II vadybinė kategorija, vyresniojo logopedo kvalifikacinė kategorija

Tel. numeris +370 315 75 580

El. paštas: vildm@viltis.alytus.lm.lt

 
 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI Gitana Surdokienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Tel. numeris +370 315 75 580

El. paštas: vildm@viltis.alytus.lm.lt

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI GITANOS SURDOKIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS DARŽELIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI GITANOS SURDOKIENĖS GYVENIMO APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS Jurgita Rėklaitienė

Tel. numeris +370 315 75 580

El. paštas: vildm@viltis.alytus.lm.lt

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ŪKIO REIKALAMS JURGITOS RĖKLAITIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

Skip to content