Menu Close

Vadovų darbotvarkės

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORĖS RENATOS MOCKEVIČIENĖS 2024 M. VASARIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Diena, valanda

Veikla

Vieta

1 – 29 d.

Įstaigos veiklos procesų koordinavimas, konsultacijos darbuotojams, ugdomasis vadovavimas ir kt.

Mokykla-darželis

5, 12, 19, 26 d. 09.00 val.

Vadovų ir kitų darbuotojų susirinkimai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, socialinis pedagogas, raštinės vedėjas).

Mokykla-darželis

16 d.

Dalyvavimas Vasario 16-osios minėjimo renginiuose.

Alytus

01 d. 14.00 val.

Nuotolinė konsultacija apie švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui veiklos vertinimą. 

Virtuali aplinka

20 d. 10.00 val.

Metodinė diena.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

22 d. 10.00 val.

Švietimo konferencija Kaune.

Alytaus Jaunimo centras

28 d. 13.00 val.

AMS bendrojo ugdymo mokyklų švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriams dėl ugdymo kokybės gerinimo.

Kauno Žalgirio arena

Mėnesio eigoje

Metodinių grupių susirinkimas. Dalijimasis patirtimi iš seminarų, konferencijų, studi­jų.

Mokykla-darželis

Mėnesio eigoje

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas.

Mokykla-darželis

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI RADMILOS KRIVIDIENĖS        2024 M. VASARIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Diena, valanda

Veikla

Vieta

1 – 31 d.

Pailgintos dienos grupės veiklos koordinavimas.

Mokykla

1 – 31 d.

Neformaliojo švietimo organizavimas ir koordinavimas.

Mokykla

5, 12, 19, 26 d. 09.00 val.

Vadovų ir kitų darbuotojų susirinkimai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, socialinis pedagogas, raštinės vedėjas).

Mokykla-darželis

16 d.

Dalyvavimas Vasario 16-osios minėjimo renginiuose.

Alytus

01 d. 14.00 val.

Nuotolinė konsultacija apie švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui veiklos vertinimą. 

Virtuali aplinka

20 d. 10.00 val.

Metodinė diena.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

5, 20 d. 14 val.

Mokyklos mokytojų susirinkimas.

Mokykla

(gamtamokslinis kabinetas)

14 d.  14 val.

PEPIS komandos susitikimas dėl tolimesnio veiksmų plano.

 Mokykla

 

Skip to content