Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Vidaus teisės aktai

ALYTAUS ,,VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ,,VILTIES‘‘ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS PREVENCINIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PEDAGOGŲ ETIKOS NORMOS

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAMOKŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS NAUDOJIMO MOKYKLOS MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKA

 

DARBO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU ORGANIZAVIMO ALYTAUS „VILTIES” MOKYKLOJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS