Menu Close

Vidaus teisės aktai

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

ALYTAUS ,,VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS ,,VILTIES‘‘ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS PREVENCINIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PEDAGOGŲ ETIKOS NORMOS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAMOKŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS NAUDOJIMO MOKYKLOS MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKA

DARBO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU ORGANIZAVIMO ALYTAUS „VILTIES” MOKYKLOJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

Skip to content