Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Maitinimo organizavimas

Alytaus „Vilties“ mokykloje-darželyje organizuojamas:

  • mokinių maitinimas, už kurį sumoka mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai);

Mokykloje kasdien organizuojami mokami pusryčiai, priešpiečiai, pietūs ir vakarienė, kurių metu sudaromos sąlygos mokiniams pavalgyti šilto maisto.

  • nemokamas mokinių maitinimas, kuris yra skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymo nustatyta tvarka.

Mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio – 183 EUR.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos arba pateikus prašymą-paraišką mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki kalendorinių metų arba mokslo metų pabaigos.

Norint gauti socialinę paramą, pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų-rūpintojų) turi kreiptis į gyvenamosios vietos socialinės paramos skyrius. Deklaravę gyvenamąją vietą rajone turi kreiptis į seniūnijas arba rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius, o deklaravę gyvenamąją vietą Alytaus mieste, turi kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių (Naujoji g. 48 Alytus).