Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

2% PARAMA

Mieli ugdytinių tėveliai, darbuotojai, 

Nuoširdžiai dėkojame, kad skiriate 2 proc. GPM paramą mokyklai-darželiui. Gautos lėšos panaudojamos mokyklos-darželio edukacinių aplinkų modernizavimui, mokymo(si) priemonių atnaujinimui, įstaigos aplinkos tobulinimui ir gražinimui.

Būsime Jums dėkingi, jeigu skirsite 2 procentus GPM paramą ir šiais metais.

Jums nutarus dalį savo pajamų mokesčio skirti mokyklai-darželiui, reikia užpildyti specialų FR0512 formos prašymą. Tai padaryti galite naudodamiesi internetine bankininkyste:

  • Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  • Atidarykite ir užpildykite formą FR0512.

Mokyklos duomenys:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191055146

Paramos gavėjo pavadinimas – Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

Buveinės adresas – Volungės g. 28, LT–63182, Alytus

Atsiskaitomos sąskaitos numeris – LT477181200002130566